Płytki na podłodze łatwiej ułożyć niż na ścianach, nie tylko z tego względu, iż się nie zsuną. Chociaż czynność ta wydaje się być pozornie prosta, warto właściwie się do niej przygotować, aby rzeczywiście taka była.

plytki podlogowe w lazience

Rozmieszczenie płytek

Przed przystąpieniem do układania płytek należy podjąć decyzję, w jaki sposób je układać. Płytki podłogowe mogą zostać rozmieszczone na kilka różnych sposobów, ale podstawowymi są: prosto, karo oraz na zrąb. Dzięki odpowiedniemu rozplanowaniu, można w przybliżeniu oszacować straty, jakie powstaną podczas układania. Szacuje się, że jest to ok.5% w przypadku układania prosto, 7% na zrąb oraz 10% przy sposobie karo.

Gdy płytki ceramiczne czy gresowe zostaną już wybrane, wówczas należy przystąpić do ich ułożenia „na sucho”. Warto wziąć pod uwagę:

  • kształt pomieszczenia,
  • czy pomieszczenie ma nieregularne kształty,
  • czy ściany są równoległe, itp.

Kluczem do sukcesu jest dobre zaplanowanie rozmieszczenia płytek podłogowych. Można w tym celu posłużyć się liniami narysowanymi kredą na podłodze. Gdy układa się kafelki prosto bądź na zrąb, najprościej narysować dwie prostopadłe linie na środku posadzki i z tego miejsca rozpocząć układanie.

Potrzebne materiały

Bez względu na to, czy będziemy układać płytki gresowe czy ceramiczne, musimy także zaopatrzyć się w niezbędne materiały. To, co będzie nam potrzebne to przede wszystkim:

  • emulsja gruntująca, którą aplikuje się na podłogi wałkiem bądź szczotką, przed naniesieniem zaprawy wyrównującej lub klejowej – ma na celu wzmocnienie przyczepności płytek do podłoża,
  • domieszki uszlachetniające, które miesza się z klejem w celu zwiększenia elastyczności i wodoszczelności kleju,
  • zaprawa wyrównująca, która po rozprowadzeniu na podłożu sprawia, że staje się ono idealnie poziome,
  • zaprawa klejowa, przeznaczona najczęściej do rozrobienia z wodą lub dostępna jako gotowy klej w paście,
  • zaprawa do spoinowania, dzięki której można wypełnić spoiny znajdujące się między płytkami, podnosząc walory użytkowe i estetyczne podłogi.